Wesprzyj nas
Deklaracja dostępności

OGŁOSZENIE O PODJĘCIU UCHWAŁY O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZEKSZTAŁCENIE STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO W STOWARZYSZENIE REJESTROWE

Działając w imieniu UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO KTH KRYNICA-ZDRÓJ z siedzibą w Krynicy-Zdroju, wpisanego do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzonej przez Starostę Nowosądeckiego pod numerem 6/2019 uprzejmie informuję, że w dniu 25 listopada 2021 roku Zebranie Członków Stowarzyszenia Zwykłego UKS KTH KRYNICA-ZDRÓJ na mocy uchwały numer 5/2021 podjęło decyzję o przekształceniu Stowarzyszenia Zwykłego UKS KTH KRYNICA-ZDRÓJ z siedzibą w Krynicy-Zdroju w  Stowarzyszenie rejestrowe.

Uchwała została podjęta jednogłośnie przez wszystkich członków Stowarzyszenia zwykłego.

 

Tomasz Ferek           Damian Dubel          Mateusz Nowakowski

_________________________________

Zarząd Stowarzyszenia