Kim jesteśmy?

Zadbaj o zdrowie i sprawność fizyczną swojego dziecka. Zapewniamy nowo zapisanym zawodnikom cały sprzęt potrzebny do trenowania.