Grafik zajęć

Poniedziałek
23.05.2022

Wtorek
24.05.2022
Środa
25.05.2022
Czwartek
26.05.2022
Piątek
27.05.2022
Sobota
28.05.2022
Niedziela
29.05.2022

ŻAK STARSZY
Hala/Stadion
16:00 - 17:30
Cieślicki/Dubel D.

ŻAK STARSZY
Strzelnica/Hala
16:00-17.30 
Cieślicki/Dubel D.

 

ŻAK STARSZY
Hala/Stadion
16:00 - 17:30
Cieślicki/Dubel D.

ŻAK STARSZY
Hala/Stadion
16:00 - 17:30
Cieślicki/Dubel D.

ŻAK MŁODSZY
Hala/Stadion
16:30 - 17:30
Tyczyński/Dubel M.

ŻAK MŁODSZY
Hala/Stadion
16:30 - 17:30
Tyczyński/Dubel M.

ŻAK MŁODSZY
Hala/Stadion
16:30 - 17:30
Tyczyński/Dubel M.

ŻAK MŁODSZY
Hala/Stadion
16:30 - 17:30
Tyczyński/Dubel M.

MINI HOKEJ
Hala/Stadion
17:45 - 18:45
Tyczyński/Dubel M.

MINI HOKEJ
Hala/Stadion
17:45 - 18:45
Tyczyński/Dubel M.

MINI HOKEJ
Hala-Technika Kija
17:45 - 18:45
Dubel D./Cieślicki

NABÓR 
Stadion piłkarski
17:00 - 18:00
Stoińska/Chabior

NABÓR 
Lodowisko
17:00 - 18:00
Stoińska/Chabior

SANECZKARSTWO
Hala
17:30-18:30
Poręba  

SANECZKARSTWO
Scieżka rowerowa
10:00-11:00
Poręba